Jövőépítés

A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben nevelkedő gyermekek és fiatalok számára igyekszünk a normál családban élő társaikéhoz hasonló életminőséget biztosítani. Ennek keretében kiemelt hangsúlyt fordítunk a gyermeki jogok biztosítására. Ezek a jogok tételesen kerülnek felsorolásra törvényekben, szabályzókban, szakmai anyagokban, de mi lehet a legalapvetőbb jog nem csak a gyermeknek, de nekik különösen? Úgy gondoljuk a legalapvetőbb jog a jövőhöz való jog. Ezért adtuk programunknak a „jövőépítés” elnevezést. A jövő víziója nélkül kilátástalanná válnak napjaink, a jövőbe vetett hit nélkül értelmetlenné válnak a mindennapok. Az Intézményünkben elhelyezett gyermekeknek, fiataloknak azokat az alapokat szeretnénk megteremteni, amelyek megléte elengedhetetlen, és azokat az elmaradásokat korrigálni, amelyek gátjai egy számunkra is vonzó, és társadalmilag is elfogadott személyes jövő felépítésének. A programban folyó tevékenységek mind erre a célra fókuszálnak. A praktikus ismeretek és készségek elsajátítása (pénzkezelés, kooperáció, jövőkép kialakítása/jövőtervezés, családkapcsolatok alakítása) mind szükséges feltétele egy pozitív jövő építésének, de az alapokat, a feltételeket ehhez mélyebbre hatolva lehet és kell felépíteni. Ehhez szükséges, ezt szolgálja az iskolai elmaradásokat, hiányosságokat pótló, kulcskompetenciákat fejlesztő foglalkozás éppúgy, mint a megfelelő mentális állapot kialakítását szolgáló, illetve a kiegyensúlyozott pszichés állapotot fenntartó terápiás foglalkozások (művészetterápia, meseterápia, lovas terápia, kutyaterápia, színházterápia). Az eredményes „jövőépítést” veszélyeztető tényezőkkel is számolnunk kell azonban, ezek visszaszorítása érdekében végeznénk prevenciós foglalkozásokat a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében és az új, de annál veszélyesebb internetes veszélyek elkerülésének lehetőségeit, technikáit megismertetve a gyermekekkel. 
Egy lelkész egyszer úgy fogalmazott: „Három alapra épül az ember élete, ezeknek kell rendben lennie: a lelkének, családjának és a hivatásának”. Ezt a hármasságot követve is megfogalmazhatjuk a programunk lényegét. Ezen három prioritást kiemelve a mentális egészséget célzó terápiás foglalkozásokból, a családkapcsolatokat fejlesztő és praktikus családépítési ismereteket, vonatkozásokat is tartalmazó tréningekből, és az ideális hivatás megtalálását célzó foglalkozásokból válogattunk, és állítottuk össze a tevékenységpalettát.
Ebben a csoportosításban elhelyezve a megvalósítani kívánt tevékenységek:

1.    Lelki egészség:

- Meseterápia
- Művészetterápia
- Színházterápia
- Lovas terápia
- Kutyás terápia
- Szenvedélybetegségek prevenciója
- Internetes veszélyek prevenciója

2.    Egészséges család:

- Szexuális felvilágosítás
- Családi életre felkészítő tréning
- Családi nap
- Pénzkezelési ismeretek

3.    Hivatás:


- Kulcskompetenciák fejlesztése
- Kooperációs, kommunikációs készségek fejlesztése
- Jövőkép kialakítása
- Pályaorientáció

A gyermekeink állapota, szükségletei és problémái határozzák meg hogy melyik tréningen/tréningeken vesznek részt, a részvételre történő kiválasztás, delegálás a gondozási hely szakembereinek bevonásával, az ő javaslatuk alapján történik (nevelő, nevelőszülő, tanácsadó, pszichológus, fejlesztő pedagógus). A tervezésnél a helyszínek megválasztása is azt a célt szolgálta, hogy azokban a körzetekben, ahol a gondoskodást nyújtó lakásotthonaink, gyermekotthonaink és nevelőszülőink koncentráltan helyezkednek el, minél szélesebb spektrumban váljanak elérhetővé a program nyújtotta lehetőségek. Akik számára így is körülményes lenne a részvétel, nyári táborokban érhetik el azokat. Ezeket a tematikus táborokat azokban az tréningekben, ahol az önálló tervezés, együttműködés készségét szeretnénk kifejleszteni a képzési tematikába is beépítettük (pénzkezelés, gazdálkodási ismeretek/kooperáció, kommunikáció fejlesztése), a gyermekek, fiatalok maguk tervezik meg és hajtják végre a táborozást és ennek megfelelően „élvezik” az eredményeket. 
A tevékenység formák kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy azok a gyermekek számára is vonzó és „fogyasztható” formában jelenjenek meg. Egyrészt ilyen formát jelentenek a már említett táborok, de ilyen forma az állatterápia is. A többi tréning és foglalkozás jelentős részére is jellemző, hogy már futott, zajlott gyermekeink körében, így azok lebonyolításában szereztünk már tapasztalatokat. Mindezek a körülmények lehetővé teszik, hogy a program megvalósíthatóságának legnagyobb kockázatát, a gyermekek minél szélesebb körű és nagyobb számú bevonásának nehézségét a lehető legkisebbre szorítsuk vissza. A tevékenységek jellege és megjelenési formája már önmagában motiváló a részvevők számára, ezt kell megerősítenünk és ezt erősítettük meg a hozzáértő, gyakorlott trénerek kiválasztásával is. 
    Valljuk, hogy a hármas értékrendre alapozott program olyan eredményeket hozhat     gyermekeinkre nézve, amely kialakítják bennük a megfelelő „jövőépítés” képességét     és igényét.

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.