A gyermek- és lakásotthonok befogadják a gyámhivatal által ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekeket, illetve azokat a fiatal felnőtteket, akiknek utógondozói ellátását – a működtető hozzájárulásával – a gyámhivatal elrendelte. Biztosítjuk számukra az otthont nyújtó ellátást.

Szakmai személyi feltételek: a szervezeti egység keretein belül működő otthonok földrajzi elhelyezkedésük, illetve feladatellátási profil alapján szakmai egységeket – gyermekotthonokat alkotnak. A szakmai egységben folyó munkát a szakmai egység vezetője  koordinálja. A munkát szakmai egységek szintjén egy gyermekvédelmi ügyintéző, egy pszichológus és egy fejlesztő pedagógus segíti. A lakásotthonokban, illetve a gyermekotthonok csoportjaiban nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek és gyermekfelügyelők végzik a gyermekek körében folyó közvetlen nevelési, illetve gondozási feladatokat.

A lakásotthonok és a gyermekotthonok elsődleges jellemzője: a családias jelleg, ami azt jelenti, hogy a családmodell mintájára alakítjuk a lakásotthon szervezetét, működési rendjét, hétköznapjait és hétvégéjét. A lakásotthonok családi házakban működnek, amikhez udvar és kert is tartozik. Neveltjeink gyakorolhatják a szomszédi kapcsolatot, beilleszkedhetnek egy közösség életébe, barátságokat köthetnek. Feladatunk az önálló életre való felkészítés, hogy gyermekeink családjukba visszakerülve vagy kikerülve a gondozásunk alól, megállják helyüket. A „családias jelleg” egyfajta arany középutat jelent a személytelen intézeti elhelyezés és a szoros, vérségi kapcsolaton alapuló családi forma között. Az alacsony gyermeklétszám, az épületek adottságai megfelelő szakember gárdával biztosíthatják a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét.

A lakásotthoni és gyermekotthoni elhelyezés célja: a jogszabályban lefektetettekkel összhangban, hogy a gyermek testileg, értelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék. Személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzon. Képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre. Ezen túl, legfontosabb célunk az emberi létezésnek, az emberi cselekedeteknek is a célja: a boldogság elérése, megtanulása. Az itt élő gyermekek tanult tehetetlenségét kell felszámolnunk, hozzá kell segítenünk őket a nevelés során a boldogság átéléséhez, a mindennapi élet öröméhez.Bogád, Rákóczi utca
Pitypang Lakásotthon - Bogád, Rákóczi u. 25.

Főnix Lakásotthon épülete

Főnix Lakásotthon - 7900 Szigetvár, Kolozsvári utca 10.


Komló, Munkácsy utca
Gesztenye Különlges Lakásotthon - Komló, Munkácsy u. 106.

Pécsvárad, Kossuth Lajos utca
Tücsök Különleges Lakásotthon - Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 6.

Pécsvárad, November 29. utca 17.
Vidra Különleges Lakásotthon - Pécsvárad, November 29. u. 17.

Ramazuri Lakásotthon épülete

Ramazuri Lakásotthon - 7300 Komló, Damjanich utca 23.


Komló, Kodály Z. utca 16.
Gólyahír Lakásotthon - Komló, Kodály Z. u. 16.

Komló, Majális tér 3.
Bóbita Lakásotthon - Komló, Majális tér 3.

Komló, Munkácsy utca 88.
Százszorszép Lakásotthon - Komló, Munkácsy u. 88.

Sellye, Korongi tér 11.
Fülemüle Lakásotthon - Sellye, Korongi tér 11.

Szigetvár, Gábor Áron utca 16.
Sólyom Lakásotthon – Szigetvár, Gábor Áron u. 16.

Szigetvár, Batthyány utca 11.
Kolibri Lakásotthon - Szigetvár, Batthyány u. 11.

Szigetvár, Miklós utca 1.
Sirály Lakásotthon - Szigetvár, Miklós u. 1.

A lakásotthonokban elhelyezett utógondozottak:

Az utógondozói ellátás helyeként kijelölhető az addigi ellátást biztositó lakásotthon/gyermekotthon is. Erre olyan kivételes esetekben kerül sor, amikor a nagykorúságát elérő nevelésbe vett gyermek bizonyította, hogy az otthon közösségében az elvárásoknak megfelelő, az otthon házirendjének előírásait betartó, a gyermekvédelmi törvény, a gyermek kötelezettségeire vonatkozó szakaszának (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 10. § (1) bek.), teljes mértékben megfelelő életvitelt folytat és az önálló életvitelének kialakítását ez az elhelyezési forma segíti a legnagyobb mértékben (pl.: tanulmányok folytatása, egészségügyi állapot, munkahely elérhetősége stb.). Ebben az esetben rá az ellátást biztosító otthon házirendje vonatkozik. Az utógondozói feladatokat az ő esetében a szakmai egység vezetője látja el. Az otthonban elhelyezett társaival szemben, számára ebben az esetben szükség szerinti ellátást kell biztosítani, illetve ellátásának feltétele a személyi térítési díj fizetési kötelezettség teljesítése. Ebben a fajta ellátásban alapvető elvárás a fiatal felé, hogy kiskorú társainak követendő példát mutasson életvitelében, kommunikációjában, magatartásában és feladatainak teljesítésében. Egyéb vonatkozásban, ezeken az ellátási helyeken is ugyanazok a szabályok, jogszabályok érvényesek, melyek az Utógondozói Szakmai Egység feladatellátási helyein élő társaira.
(lásd: https://bmgyk.hu/otthontnyujtoellatas/utogondozas)

Weboldalunkon sütiket használunk

A bmgyk-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.