Mandulafa Gyermekotthon 7621 Pécs Megyei u. 24.

A Mandulafa Gyermekotthon a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, valamint a fiatal felnőttek utógondozói ellátását. 
A gyermekotthoni szervezeti egységben a szükségleteknek megfelelően három, alapvetően normál szükségletű gyermekek elhelyezésére szolgáló, de különleges szükségletű gyermekek integrált elhelyezésére is engedéllyel rendelkező csoportban, és egy, a koruk miatt különleges csoportban biztosítjuk a gyermekek teljes körű ellátását.
A Mandulafa Gyermekotthonba bekerülő gyermekek jellemzően a 12-17 év közötti korosztályúak. Egy csoport működik, ahol a koruk miatt különleges szükségletű ( 0-3 év közötti) gyermekek gondozása, nevelése történik.
A Gyermekotthon elsődleges jellemzője a családias jelleg, mely nagymértékben meghatározza az otthon szervezetét, működési rendjét és mindennapjait. Feladatunk az önálló életre való felkészítés, hogy gyermekeink családjukba visszakerülve, vagy kikerülve a gondozásunkból, megállják helyüket. A csoportok alacsony gyermeklétszáma, megfelelő szakember gárdával, gyermekeink számára megteremthetik a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, személyre szabott törődést nyújthatnak oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét.
A Gyermekotthon épülete középkori eredetű. Török mecsettől kezdve, katolikus kápolnáig, kádárműhelyig és lánynevelő intézetig sok minden működött benne. Az évszázadok során többször lebontották, újjáépítették, átépítették, hozzátoldottak. A Gyermekotthon 1961 óta működik itt, de az épületet azóta többször is átépítették. Építészeti szerkezetének egységesebbé tétele 2015 májusára készült el, így praktikusabb, a Gyermekotthon igényeinek jobban megfelelő képet mutat, és minden szempontból korszerűsödött. 
Az épület zegzugosságának előnye, hogy nincs két egyforma lakóegység, vagyis az uniformizáltság veszélye nem fenyeget. Így építészetileg is arra ösztönöz, hogy minden lakóegység sajátos, egyedi arculatot alakítson ki belső tereiben. Az egyes lakóegységek viszonylag jól elszeparáltak, ugyanakkor a közösségi terek a funkcióknak megfelelően jól kialakítottak. 
A gyermekotthoni elhelyezés célja, hogy a gyermek testileg, értelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék. Személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzon. Képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre. Ezen túl, legfontosabb célunk kell, hogy legyen az, ami az emberi létezésnek, az emberi cselekedeteknek is a célja: a boldogság elérése, megtanulása. Az itt élő gyermekeket hozzá kell segítenünk a nevelés során a boldogság átéléséhez, a mindennapi élet öröméhez.
Az Intézmény biztosítja annak a lehetőségét, hogy a gyermek véleményt nyilváníthasson a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás, nevelés során - korára, fejlettségi szintjére tekintettel - figyelembe vegyék.
Lehetővé tesszük, hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt. Elősegítjük, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbségi kulturális értékekhez.

 

Pécsi Gyermekotthon

Mandulafa Gyermekotthon - Pécs, Megye u. 24.

 

Speciális ellátást igénylő gyermekek nevelése – Vadvirág Speciális Gyermekotthon: 

A speciális gyermekotthon súlyos pszichés és disszociális tüneteket mutató, illetve kettős szükségletű 12. életévüket betöltött, a gyámhatóság által nevelésbe vett kizárólag speciális szükségletű leánygyermekek teljes körű ellátását biztosítja országos hatáskörrel. Szabad férőhelyein 2020. 07. 01 napjától fogadja az általános védelmi intézkedés keretében, a Gyvt. 76/B. §-a szerint elhelyezett leánygyermekeket. Az országos hatáskör mellett a földrajzi közelség miatt jellemzően Baranya, Somogy és Tolna megyékből érkeznek gyermekek. 
A gyermekotthonba kerülő gyermekek legnagyobb hányada serdülőkorú, átlagosan 15-16 évesek. A magatartászavaros és súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek speciális ellátást igényelnek, melynek feltételei elsősorban speciális gyermekotthonban valósíthatók meg. Fontos számukra a szigorúan kötött napirend és a strukturált szabadidő eltöltés. A gyermekotthonban két 8 fős csoport működik, csoportonként 2 nevelő, 3 gyermekfelügyelő és 1 gyermekvédelmi asszisztens gondoskodik a megfelelő ellátásról. A gyermekek fejlődését napi szinten egy pszichológus és egy fejlesztő pedagógus, az adminisztratív teendők elvégzését egy gyermekvédelmi ügyintéző segíti, és az otthon életét a gyermekotthon-vezető irányítja. 
A Vadvirág Speciális Gyermekotthon Szigetvár város egyik frekventált helyén, a Szent István lakótelep szélén található, minden tekintetben jól felszerelt: légkondicionálóval, korszerű konyhával, mosogatógéppel, pingpong asztallal, biciklikkel, az intézmény egész területén működő wifi-vel fogadja a bekerülő gyermekeket. A kisváros infrastrukturális ellátottsága, különösen egészségügyi, mentálhigiénés vonatkozásban ideális a gyermekotthon működtetése szempontjából. Az épületegyüttes a lakóteleptől százötven méterre található, nagy zárt füves udvarral rendelkezik.


Szigetvár, Szent István lakótelep

Vadvirág Speciális Gyermekotthon - Szigetvár, Szent István lakótelep 7/2.

 

A különleges szükségletű gyermekek nevelése – Lurkó Különleges Gyermekotthon Mohács:

A Lurkó Különleges Gyermekotthon Mohács az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Baranya Vármegye Gyermekvédelmi Szakértői Bizottsága által készített szakmai vélemény alapján az illetékes gyámhivatal határozatával, különleges szükségletű gyermekeket fogad.  A gondozási hely Mohács belvárosában, családi házas övezetben található. Az épület földszintje és tetőtere két, 10 fős, koedukált csoportnak ad helyet. A gyermekotthon az elhelyezett gyermekek számára teljes körű ellátást nyújt és igény szerint pszichés támogatást, terápiás célú fejlesztést biztosít, emellett közösségformáló, kulturális, szabadidős és társadalmi beilleszkedést segítő programokat szervez. A neveltek tanulási akadályozottsága elsősorban az értelmi fejlődés eltéréseiben mutatkozik meg, de a személyiségük egészét befolyásolja. A különféle súlyosságú állapotokat előidézheti az idegrendszer károsodása, vagy a fejlődést erősen gátló környezeti hatások. Az otthonban ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermekek leggyakrabban előforduló tünetei, diagnózisai: hiperaktivitás, figyelemzavar, megkésett mozgásfejlődés, megkésett beszédfejlődés, részképesség gyengeség, tanulási zavarok, regulációs zavarok, szenzoros feldolgozási zavarok, központi idegrendszeri sérülés, magatartási- és beilleszkedési nehézségek.  Az otthonban dolgozó munkatársak szakemberekkel, hatóságokkal együttműködve támogató környezetben segítik a különböző életkorú, állapotú neveltek társadalmi integrációját, iskolai végzettségük megszerzését, családi kapcsolataik rendeződését, erősítését, készségeik, képességeik fejlesztését.


Mohács, Perényi utca

Lurkó Különleges Gyermekotthon - Mohács, Perényi u. 23.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bmgyk-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.