Mandulafa Gyermekotthon 7621 Pécs Megyei u. 24.

A Mandulafa Gyermekotthon a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, valamint a fiatal felnőttek utógondozói ellátását. 
A gyermekotthoni szervezeti egységben a szükségleteknek megfelelően három, alapvetően normál szükségletű gyermekek elhelyezésére szolgáló, de különleges szükségletű gyermekek integrált elhelyezésére is engedéllyel rendelkező csoportban, és egy, a koruk miatt különleges szükségletű csoportban biztosítjuk az állami gondoskodásba kerülő gyermekek teljes körű ellátását.
A Mandulafa Gyermekotthonba bekerülő gyermekek jellemzően a 12-17 év közötti korosztályúak. Egy csoport működik, ahol a koruk miatt különleges szükségletű ( 0-3 év közötti) gyermekek gondozása, nevelése történik.
A Gyermekotthon elsődleges jellemzője a családias jelleg, mely nagymértékben meghatározza az otthon szervezetét, működési rendjét és mindennapjait. Feladatunk az önálló életre való felkészítés, hogy gyermekeink családjukba visszakerülve, vagy kikerülve a gondozásunkból, megállják helyüket. A csoportok alacsony gyermeklétszáma, megfelelő szakember gárdával, gyermekeink számára megteremthetik a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, személyre szabott törődést nyújthatnak oly módon, hogy a gyermek érezze a feltétel nélküli elfogadás mellett a meghittség élményét.
A Gyermekotthon épülete középkori eredetű. Török mecsettől kezdve, katolikus kápolnáig, kádárműhelyig és lánynevelő intézetig sok minden működött benne. Az évszázadok során többször lebontották, újjáépítették, átépítették, hozzátoldottak. A Gyermekotthon 1961 óta működik itt, de az épületet azóta többször is átépítették. Építészeti szerkezetének egységesebbé tétele 2015 májusára készült el, így praktikusabb, a Gyermekotthon igényeinek jobban megfelelő képet mutat, és minden szempontból korszerűsödött. 
Az épület zegzugosságának előnye, hogy nincs két egyforma lakóegység, vagyis az uniformizáltság veszélye nem fenyeget. Így építészetileg is arra ösztönöz, hogy minden lakóegység sajátos, egyedi arculatot alakítson ki belső tereiben. Az egyes lakóegységek viszonylag jól elszeparáltak, ugyanakkor a közösségi terek a funkcióknak megfelelően jól kialakítottak. 
A gyermekotthoni elhelyezés célja, hogy a gyermek testileg, értelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék. Személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzon. Képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre. Ezen túl, legfontosabb célunk kell, hogy legyen az, ami az emberi létezésnek, az emberi cselekedeteknek is a célja: a boldogság elérése, megtanulása. Az itt élő gyermekeket hozzá kell segítenünk a nevelés során a boldogság átéléséhez, a mindennapi élet öröméhez.
Az Intézmény biztosítja annak a lehetőségét, hogy a gyermek véleményt nyilváníthasson a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermek véleményét a gondozás, nevelés során - korára, fejlettségi szintjére tekintettel - figyelembe vegyék.
Lehetővé tesszük, hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt. Elősegítjük, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbségi kulturális értékekhez.

 

Pécsi Gyermekotthon

Mandulafa Gyermekotthon - Pécs, Megye u. 24.

 

Speciális ellátást igénylő gyermekek nevelése – Vadvirág Speciális Gyermekotthon: 

A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportja vagy a gyermekotthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szert használó, emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált és a kettős szükségletű gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt.

Ha a nevelésbe vett gyermeknek az intézményben való tartózkodása a gyermek speciális szükségleteihez, állapotához igazodó terápia vagy tanulmányainak befejezése érdekében nagykorúvá válását követően is indokolt, a fiatal felnőtt kérelmére a speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportja utógondozói ellátást nyújt a fiatal felnőttnek.

A speciális szükségletű gyermekek részére alapvetően a speciális gyermekotthonok biztosítanak szükségleteiknek megfelelő ellátást. Férőhely hiányában az ún. normál profilú lakásotthonok feladata gondozás- nevelésük.

A lakásotthonokba kerülő gyermekek egyre nagyobb hányada serdülőkorú átlagosan 15-16 évesek. Többségük magatartászavaros, vagyis viselkedésük az életkoruknak megfelelő szociális elvárástól nagymértékben eltér, messze meghaladja a serdülőkori lázadás vagy gyermek-csínytevés mértékét. A magatartászavaros gyermekek speciális ellátást igényelnek, melynek feltételei elsősorban speciális gyermekotthonban valósíthatók meg. Jelenleg a pszichés problémás, és pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek elhelyezésére van korlátozott lehetőség, elkerülhetetlen, hogy speciális szükségletű gyermek gondozási helye lakásotthon legyen.

Szigetvár, Szent István lakótelep

Vadvirág Speciális Gyermekotthon - Szigetvár, Szent István lakótelep 7/2.

 

A különleges szükségletű gyermekek nevelése – Lurkó Különleges Gyermekotthon Mohács:

A különleges ellátást igénylő gyermek és a kettős szükségletű gyermek gondozását, ellátását, habilitációját és rehabilitációját - az Nktv. szerinti szakértői bizottság fogyatékosságra vonatkozó véleménye alapján - az erre a célra létrehozott különleges gyermekotthon vagy gyermekotthoni csoport biztosítja.

A tanulási akadályozottság elsősorban az értelmi fejlődés eltéréseiben mutatkozik meg, de a személyiség egészét befolyásolja. Különféle súlyosságú állapotokat előidézhetik az idegrendszer károsodásai, vagy a fejlődést erősen gátló környezeti hatások. Egyik legjellemzőbb tünete a gyermek fejlődésének lelassulása. A szakellátás eredményességének egyik mutatója az, hogy az ellátásból kikerülő fiatalok milyen módon és mennyire képesek teljes értékű, felelős életet élni, milyen mértékben igazolja vissza sikerességük vagy sikertelenségük a gyermekvédelmi gondoskodás hatékonyságát, eredményességét.

Mohács, Perényi utca

Lurkó Különleges Gyermekotthon - Mohács, Perényi u. 23.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bmgyk-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.