Törvények:

Magyarország Alaptörvénye

 1. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
 2. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 3. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 4. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 5. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
 6. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség
  előmozdításáról
 7. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról
 8. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 9. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 10. évi CCXI. törvény a családok védelméről
 11. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 12. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Magyarország mindenkori hatályos központi költségvetéséről szóló törvény

Kormányrendeletek:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást
nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végre
hajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Miniszteri rendeletek:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 

Alapító okirat

I. számú Szakmai Egység Szakmai Programja

II. számú Szakmai Egység Szakmai Programja

III. számú Szakmai Egység Szakmai Programja

IV. számú Szakmai Egység Szakmai Programja

V. számú Szakmai Egység Szakmai Programja

Utógondozói Szakmai Egység Szakmai Programja

Gyermekotthonok lakásotthonok szakmai programja

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

Archívum

Alapító okirat - 2021

Szervezeti és Működési szabályzat

Weboldalunkon sütiket használunk

A bmgyk-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.